NEWS / ACTIVITIES

วันที่ 3 พ.ย. 2561   บริษัทเทคโนลจคอนซัลติง จำกัด จัดอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาการบริการ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในหัวข้อ Service Mind to Service Excellence โดยท่านอาจารย์ ทวีวรรณ กมลบุตร
Training
Training
Training
Training