top of page

Outsource service

บริการ Outsource service เป็นหนึ่งในบริการเรือธงของเรา ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระด้าน IT ทำให้ให้ลูกค้าของเราไม่ต้องปวดหัวกับการหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT อีกทั้งยังเรายังมีทีมหลังบ้านที่แข็งแกร่งเป็น Second Tier คอย Backup ให้กับทีมหน้างานตลอดเวลา

ทำไมต้องใช้เรา

Core Business focus

บริการของเราทำให้ลูกค้าสามารถ focus ธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น และปล่อยหน้าที่ของงาน IT ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจัดการให้

Buy 1 get more

เราให้บริการไม่เพียงแต่คนทำหน้างาน แต่เรามีหลังบ้านอีกหลายสิบชีวิตที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันพร้อมเป็น Backup team ตลอดเวลา

International standard

กระบวนการและบุคลากรของเราผ่านมาตรฐานการให้บริการในระดับ ISO 9001 ในเรื่องการควบคุมคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า

Case study

ประชุมธุรกิจ

Case  1

 

หน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง มีพันธกิจหลักคือการให้บริการประชาชนในด้านการให้ความรู้ รวมไปถึงมาตรฐานต่างๆที่ต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย แก่หน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป โดยหน่วยงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคของเทคโนโลยี ในการให้บริการข่าวสารและความรู้ตลอดจน มาตรฐานต่างๆ โดยที่โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ล้าสมัยรวมถึงการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะเฉพาะด้าน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น

 

เพื่อการบริหารงานกับความท้าทายเหล่านี้ หน่วยงานจึงได้ตัดสินใจในการใช้บริการด้าน IT Outsource กับบริษัทเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการให้บริการที่ปรึกษาด้าน IT ตลอดจนการจัดการด้าน IT ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อให้พันธกิจของหน่วยงานเป็นไปตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการให้กับประชาชนและองค์กรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลจากการใช้งานบริการ IT Outsource ทำให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบจากส่วนกลางได้อย่างดีและทำให้สามารถรักษามาตรฐานการบริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้ IT เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน

Case  2

บริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ขนาดกลางโดยมี พนักงานประมาณ 200 คน ซึ่งปัญหาที่ทางบริษัทกำลังเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจที่รวดเร็ว อีกทั้งบริษัทไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน IT เฉพาะให้สามารถอยู่กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากเหตุผลส่วนหนึ่งคือบริษัทไม่ได้อยู่ในกลุ่มบริษัทด้าน IT ทำให้พนักงานที่ทำงานประจำมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่น งานที่ทำอยู่ไม่เกิดความท้าทายอีกต่อไปทำให้บริษัทมีอัตรา Turn over ของพนักงานในส่วนนี้สูง

หน่วยงานจึงตัดสินใจ  ได้ใช้บริการจากทางบริษัทนำมาทดแทนพนักงานของแผนกไอที  อีกทั้งยังได้รับบริการการเป็นที่ปรึกษา IT ให้กับบริษัทอีกด้วยเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆที่ได้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทำให้บริษัทสามรถแก้ปัญหาในสองส่วนไปในตัวคือการแก้ไขปัญหาพนักงาน IT รวมไปถึงได้มุมมองจาก IT Consult เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้

ผลจากจากที่บริษัทได้ให้ความไว้วางใจให้เราเข้าช่วยบริการทำให้ลูกค้า สามารถ focus ใน core business ของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีมาตรฐานต่อไป

การอภิปรายเพื่อนร่วมงาน
bottom of page