top of page
Outsource.png

Outsource service

IT Outsource คือ การโอนย้ายหน้าที่การทำงานและความรับผิดชอบ อาจ เป็นในส่วนกระบวนการทางธุรกิจ หรือการจัดการกับโครงสร้างต่างๆ โดยให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการภายนอก การ IT Outsource คือการแบ่งเบาภาระขององค์กรให้มีความคิด เวลา ทุ่มเททรัพยากรกับสิ่งสำคัญ

 

ความท้าทายในการว่าจ้าง IT Outsource คือ ผู้บริหารควรคำนึงถึงการร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจ และ IT Outsourcing ให้สามารถยกระดับธุรกิจให้สามารถปรับตัว และดำเนินงานต่อได้อย่างไร้ข้อจำกัด ช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและช่วยให้การทำงานได้อย่างเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการว่าจ้าง  IT Outsource มิได้เป็นการว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากร Outsource เข้ามาทำงานแทนเพียงเท่านั้น หากคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการว่าจ้าง Outsource ควรคำนึงถึงการร่วมมือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรธุรกิจในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การใช้ความรู้หรือ Knowledge ของ Outsource มาช่วยในการสร้างมาตรฐานของงาน หรือ พัฒนาบุคลากรด้าน IT ให้แก่องค์กร เพื่อให้องค์กรและบุคคลากรได้พัฒนาศักยภาพและยกระดับตนเองให้สามารถทำงานในระดับของแผนหรือนโยบายได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นรายวัน หรือที่เรียกว่า Routine Job ก็สามารถว่าจ้าง IT Outsource ให้ทำงานแทน โดยใช้มาตรฐานขององค์กรเป็นตัวควบคุมคุณภาพของงาน และบุคคลากรขององค์กรก็จะมีเวลามากพอที่จะพัฒนาองค์กรให้สามารถปรับตัวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว

บริการ Outsource service ยอดนิยมจากเรา !!

บริการแบบรายเดือน

IT outsource แบบรายเดือนเป็นบริการแบบสัญญาว่าจะเข้าให้บริการมีระยะเวลาการให้บริการชัดเจน เช่นใน 1 เดือนจะเข้า Onsite ด้วยหรือไม่ ทั้งหมดกี่ครั้ง ตามแต่ตกลงกันในสัญญา รวมถึงพื้นที่การให้บริการที่ต้องการจะรับบริการ ซึ่งการคิดราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนของ PC , Server และ Network ที่มีในระบบว่ามีมากน้อยเท่าใด

บริการนี้เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ไม่มี IT เป็นของตัวเอง หรือ องค์กรที่ต้องการให้พนักงานไป Focus ในด้านธุรกิจมากขึ้นและนำภาระที่ต้องคอย Support End user เป็นหน้าที่ของ IT Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ มากไปกว่านั้นบริการประเภทนี้ยังรวมไปถึงการทำ Preventive Maintenance เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย

บริการของเราให้อะไรท่านบ้าง

ความเป็นมืออาชีพทีมงานมีประสบการณ์เฉพาะด้านมามากว่า 10 ปี

มาตรฐาน ISO 9001 ด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการท่านอย่างเต็มความสามารถ

เครื่องมือตรวจสอบการทำงานไม่ว่าจะเป็น ticket monitoring หรือการมี Lead คอยประสานงาน

เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบระบบไม่ว่าจะเป็น system monitoring , Network monitoring หรืออื่นๆ

เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบระบบไม่ว่าจะเป็น system monitoring , Network monitoring หรืออื่นๆ

เวลาการให้บริการที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้กรณีท่านมีเคสเร่งด่วนเรามีทีมงานคอย Standby หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

IT Outsource เราทำอะไรได้บ้าง

 • ดูแล Computer PC ให้สามารถใช้งานได้ปกติ

 • ดูแล Server ทั้ง Microsoft Windows และ Linux server

 • ดูแลระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น Cisco, Fortinet, HP, Huawei และอื่นๆ

 • พัฒนา ต่อยอด ดูแล application ที่เขียนขึ้น

 • ให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา

 • ติดตั้งระบบ IT ใหม่ๆ

 • Onsite Training สำหรับ IT มือใหม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

 • รายงานการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งรายเดือนหรือรายครั้ง

 • บำรุงรักษาเชิง preventive maintenance เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการด้าน IT Outsource

 • ควรเป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือโดยดูจาก Site Reference หรือผลงานที่ผ่านมา

 • มีตัวตัวสามารถตรวจสอบได้ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน

 • ทีมงานมี Certification ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ด้าน IT โดยเฉพาะ

 • พนักงานมีความสุภาพและใจรักในงานการให้บริการ

 • มีความยืดหยุ่น เข้าใจปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

 • ให้คำแนะนำการและช่วยเหลือด้าน IT ได้อย่างแม่นยำ

 • ราคาการให้บริการสมเหตุผล ไม่ถูก ไม่แพงจนเกินไป

Certification

bottom of page